Palaa kohteeseen FoxBallistics

FB – päivitykset

https://www.kettunet.com/foxballistics/fb-paivitykset/

FoxBallistics – päivitykset pääpiirteittäin

12.07.2010

Kiertopoikkeaman laskenta
Oletusarvojen palautuspainike
Luotivertailuun PBR-painike. Vertailuluotien PBR-kohdistusetäisyydet yhdellä painikkeella.
Päälomakkeen grafiikkaan eri vaihtoehtoja

29.7.2009

FB III: julkaisu
Sovellusta levennetty laajakuvanäyttöihin soveltuvaksi
Uusi valikkorakenne

Lentoradan laskenta alle äänen nopeuden. Lähtönopeuden pitää olla kuitenkin yli äänennopeuden murrosalueen (yli 440 m/s).

Luotivertailun tulostus

Lisää tulostettavia tauluja, mm. hirvi-/karhukoetaulu

Lisää tulosteita, mm. Mil-Dot

Tulosten vienti toiseen ohjelmaan

Suosikkiluotien tallennus

27.7.2008

Lisätty ennakon laskenta. Käyttäjä voi helposti vertailla luodin lähtönopeuden, kohteen etäisyyden ja kohteen nopeuden vaikutuksia ennakkoon.

 

25.6.2008

Tuulivertailu; sovelluksessa voi vertailla useiden erilaisten tuulien vaikutuksia samassa grafiikassa
Käyttäjä voi määritellä taulukon tulosteen tiedot
Taulujen tulosteisiin mahdollisuus lisätä luodin tiedot, pvm ja vapaata tekstiä
Päivitetty seuraavien valmistajien luotikantaa:

Hornady

 

26.5.2008

Luotivertailun lukitukseen mahdollisuus pakottaa lentoratojen suhteet koeammunnan tuloksia vastaaviksi.

17.5.2008

Luotivertailuun kohdistuksen lukitus, eli vertailu mahdollista ikään kuin ne ammuttaisi samalla aseella kohdistusta muuttamatta.
Luotivertailuun mahdollisuus etsiä lähtönopeudet, joilla luodit 2-5 käyvät ”samaan reikään” 1-luodin kanssa kohdistusta muuttamatta.

Lisätty tulostettavia tauluja.

12.3.2008

Vertailuosioon mukaan tuulivaikutus, tuulitiedot otetaan päälomakkeelta
Korjattu laskentakaavassa havaittu pieni virhe, joka hieman rajoitti luodin muotokertoimen (mallin) vaikutusta

19.2.2008

Vertailuosioon tallennusmahdollisuus
Vertailuosioon automaattinen laskentaväli
Vertailuosioon mahdollisuus ”rullata” grafiikan näkymää oikealle ja vasemmalle
Vertailuosion kiikarinkorkeus tuodaan nyt oletusasetuksista
Vertailuosion kaavioon myös nopeus
Päälomakkeen ”Tähtäin”-otsikko muutettu painikkeeksi, josta mahdollisuus tutkia tähtäimen napsujen vaikutuksia eri matkoille.

7.2.2008

Päivitetty seuraavien valmistajien luotikantoja:

Sako
Lapua
Norma
Woodleigh
Rhino
Berger
Barnes

Luotitietokannan tutkimiseen oma lomake, halutun luodin siirto lomakkeelta laskentaan
Luotien vertailuun oma lomake. Samaan grafiikkaan vaihtoehtoisesti jopa viiden eri luodin lentoradat, energiat, liikemäärät, Taylorin tai Bekkerin tyrmäysarvo

1.1.2008

Hienostuneempi grafiikka ja laskentapisteiden arvot grafiikkaan

6.1.2008

Julkaistiin seuraava versio. Mittavan päivityksen vuoksi versio muutettiin FoxBallistics II:ksiTähtäimen säädöt otetaan nyt huomioon, naksut ja mradit
PBR:n laskenta
BC:n laskenta
Nopeus ja energia grafiikkana
N-kertoimen muokkausmahdollisuus
Tulosteessa enemmän tietoa ja mahtuu pidempi lista yhdelle sivulle
Päälomakkeelle saa määriteltyä oletusarvot
Hieman siistitty käyttöliittymää
Lisätty valmiita arvoja vetovalikoihin
Ohjetiedosto (F1)
Suurennetussa ballistiikkataulukossa sarakkeisiin saa haluamansa tiedot
Pienessä ballistiikkataulukossa voi piilottaa sarakkeita

27.10.2007 Julkaistiin ensimmäinen perusversio