Valonpilkahdus pimeään – ampuma-aseiden lupaprosessia uudistetaan

https://www.kettunet.com/ampuma-aseiden_lupaprosessia_uudistetaan/

Ampuma-aseiden lupaprosessia uudistetaan ja sujuvoitetaan

 

Sisäministeriö on asettanut hankkeen uudistamaan ampuma-aseiden lupaprosessia koskevaa lainsäädäntöä. Tarkoituksena on joustavoittaa lupaprosessia esimerkiksi sähköistä asiointia lisäämällä. Hankkeen toimikausi on 3.12.2015-31.12.2016.

Tavoitteena on muun muassa, että aselupahakemuksen voisi jatkossa panna vireille sähköisesti ja, että kotipaikkasidonnaisuudesta luovuttaisiin. Tällä hetkellä aselupaa pitää hakea kotikunnan poliisilaitokselta. Aseturvallisuus ei kuitenkaan saa heiketä uudistusten myötä. Hankkeessa ei ole tarkoitus muuttaa aseluvan myöntämisen perusteita.

Poliisin ampuma-aselupa-asioissa nykyisin noudattamat, voimassa olevan lainsäädännön mukaiset käytännöt ovat saaneet osakseen kritiikkiä. Hankkimis- ja hallussapitolupa-asioissa asiointi vaatii useita henkilökohtaisia käyntejä ja lupamenettely koetaan monimutkaiseksi ja hankalaksi.

Kuulemistilaisuudessa oltiin yksimielisiä uudistuksen tarpeellisuudesta

Norminpurku on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Myös sisäministeriö purkaa normeja ja keventää kansalaisten ja yritysten hallinnollista taakkaa omalla hallinnonalallaan. Erityisesti helpotetaan erilaisten lupien hakemista ja sähköistä asiointia.

Poliisin kaikkiin lupalajeihin on tarkoitus tehdä samat kehittämistoimet. Lupaprosesseja selkeytetään, otetaan käyttöön sähköinen asiointi, luovutaan kotipaikkasidonnaisuudesta ja käyntiasiointia vähennetään. Vastaavat uudistukset on jo tehty passeihin, henkilökortteihin ja yksityisen turva-alaan säädöksiin.

Ampuma-aseiden lupaprosessin uudistamiseen liittyvän lakihankkeen valmistelun yhteydessä kuullaan aktiivisesti ja säännöllisin väliajoin asiantuntijatahoja ja keskeisiä asealan järjestöjä. Sisäministeriö järjesti lupaprosessin uudistamiseen liittyvän kuulemistilaisuuden 26.11., jossa kuultiin sidosryhmiä ja keskeisiä asealan järjestöjä. Tilaisuudessa oltiin hyvin yksimielisiä uudistuksen tarpeellisuudesta.

Lisätietoja hankesivulta:
www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/ampuma-aseluvat

 

Lähde: http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/1/0/ampuma-aseiden_lupaprosessia_uudistetaan_ja_sujuvoitetaan_64162

Vastaa

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.