Karkottavan viiriäiskoiran käytön laillisuus sorkkaeläinjahdissa

https://www.kettunet.com/viiriaiskoiran_kaytto_hirvielainjahdissa/

Varsinkin rannikkoalueella on viiriäiskoirat yleistyneet hyvää vauhtia. Kyseisen koirarodun harrastajat ovat käyttäneet koiriaan ”karkottavana” koirana sorkkaeläinjahdeissa. Viiriäiskoiran säkäkorkeus on 45-55 cm, ja säkäkorkeudeltaan yli 28 cm olevaa ajavaa koiraa ei  saa käyttää Suomessa hirvieläimiä metsästettäessä. Viiriäskoiraharrastajat toivat rodun mukana Suomeen karkottavan koiran käsitteen, jota lakikaan ei tunne. Tämän vuoksi Koirarodun käytöstä hirvieläinjahdissa on ollut kirjoituksia niin puolesta kuin vastaankin. Nyt asiaan on saatu ainakin yhdenlainen oikeuslaitoksen näkemys, joka helpottaa viiriäiskoiran omistajien elämää. Uskoisin että päätös myös lisää kyseisen rodun harrastajien määrää.

viiriaiskoira

 

Pohjanmaan syyttäjänviraston päätös karkottavan koiran käytöstä sorkkaeläinten metsästyksessä.

Keväällä 2013 esitetyssä Erätulilla-ohjelmassa Suomen Viiriäiskoirakerhon edustajat näyttivät, miten sorkkaeläinten metsästys onnistuu viiriäiskoirilla. Ohjelmassa esitetyn materiaalin perusteella poliisi sai tutkintapyynnön Suomen Riistakeskukselta sen selvittämiseksi, rikottiinko Metsästysasetuksen 12 § käyttämällä sorkkaeläinten metsästyksessä karkottavaa koiraa.

Tapaus on edennyt tavanomaisessa järjestyksessä poliisille mahdollisen metsästysrikkomuksen selvittämiseksi. Sekä epäiltyjä että Suomen Riistakeskusta on kuultu asiassa.
Iloksemme voimme ilmoittaa, että syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen seuraavin perustein. Metsästyssäännöissä määritelty “ajava koira” ei tarkoita mitään tiettyä koirarotua, vaan pikemminkin metsästystapaa. Kaikkia koiria voidaan periaatteessa käyttää “ajavina koirina”. Rodulla ei ole juridista merkitystä sille, onko koira ajava vai ei. Olennaista ovat koiran säkäkorkeus ja työskentelytapa metsästyksen aikana.

Lisäksi syyttäjä toteaa, että metsästyslaissa ja metsästyssäännöissä ei ole määritelty käsitettä “ajava koira” ja näin ollen kyseinen käsite on täysin tulkinnanvarainen koiran työskentelyyn perustuva asia. Näin ollen määritelmien puuttuessa ei ole mitään oikeudellista perustetta nostaa syytettä. Syyttäjä katsoo, että asia ei ole tarpeeksi selvä/selvitetty syytteen nostamiseksi.

Tämä päätös on täysin Suomen Viiriäiskoirakerhon periaatteiden mukainen. Eli ei rotunimike vaan koiran työskentelytapa ratkaisee sen, onko koira karkottava, ajava, pysäyttävä vai noutava. Näin ollen Suomen Viiriäiskoirakerho toteaa, Ahvenanmaalla ja muissa Euroopan maissa saatuihin kokemuksiin ja koirien työskentelyyn viitaten, että viiriäiskoira on karkottava koira ja sen käyttö sorkkaeläinten metsästyksessä on laillista, edellyttäen, että koira toimii Suomen Kennelliiton hyväksymien koesääntöjen mukaisesti. Viiriäiskoiranomistaja, jonka koira toimii karkottavana, voi siis tähän perustuen hyvällä omallatunnolla jatkaa koiriensa käyttämistä sorkkaeläinten metsästyksessä.

Maria Lindström

Lähde: http://www.wachtelhundklubben.fi/fi/2016/01/anvandningen-av-stotande-hund-i-samband-med-klovjakt-avgjort-av-aklagarambetet-i-osterbotten/

Vastaa

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.